LGD "Zielone Sioo"
Start

PostHeaderIcon

W dniach 16 ? 17 maja br. w pracowni gastronomicznej Centrum Ksztacenia Praktycznego w Makini Grnej, odbyy si warsztaty kulinarne pn.: ?Nasze wsplne dziedzictwo kulinarne?. Celem warsztatw bya promocja i zachowanie kulinarnego dziedzictwa z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Spotkanie prowadzia Pani Ewa Mitowska ze Sterdyni, wielka pasjonatka sztuki gotowania oraz laureatka licznych konkursw kulinarnych.

Uczestnikami warsztatw byy czonkinie naszego Stowarzyszenia, Panie z K Gospody Wiejskich i organizacji pozarzdowych oraz waciciele gospodarstw rolnych z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Wsplne gotowanie byo doskona okazj poszerzenia wiedzy kulinarnej naszego regionu, poznania tajnikw i trikw kucharskich, a take dobrej zabawy w kuchni. Kada z Pa z przyjemnoci dzielia si swoimi umiejtnociami w przyrzdzaniu potraw, udzielaa cennych wskazwek i porad.

W pierwszym dniu spotkania, uczestniczki pieky chleb pszenny, kulebiak, lepiy pierogi z makiem, przyrzdzay chodnik, dusiy suma oraz faszeroway szczupaka. Drugiego dnia warsztatw przygotoway klopsy w sosie mietanowo-koperkowym, eberka na sodko-kwano, karkwk w zioach, a take orzewiajcy napj na upalne dni. Niewtpliwie niezwyk atrakcj dnia, byo pieczenie skacza wedug starej receptury. Zgodnie z tradycj, ciasto upieczone zostao nad ogniem z drewna jesionowego. Na specjalnie przygotowanym ruszcie i dbowym waku ciasto powoli poleway i obracay rcznie wszystkie uczestniczki warsztatw. Efekt by imponujcy.

Warsztaty zakoczyy si degustacj, w czasie ktrej wszyscy obecni mieli okazj przekona si o znakomitych walorach smakowych przygotowanych potraw. Wszystkie dania uday si wymienicie, byy smaczne i piknie wyglday.

Na degustacji mielimy przyjemno goci Starost Ostrowskiego p. Zbigniewa Kamiskiego oraz przedstawicieli lokalnych mediw.

 

PostHeaderIcon

W dniu 4 maja br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, Wjt Gminy Ostrw Mazowiecka p. Waldemar Brzostek oraz Skarbnik Gminy p. Jadwiga Zawistowska podpisali umow przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
Zadanie pn. ?Remont wietlic wiejskich w miejscowociach Nowa Grabownica i Jelenie? otrzyma dofinansowanie w wysokoci 305 ty z.
Wykonanie inwestycji zaplanowana jest na okres 2 lat i obejmuje m.in.: docieplenie cian budynku wietlic, wykonanie sufitw podwieszanych, wymian pokrycia dachowego,  posadzek oraz malowanie cian i sufitw.
Bez wtpienia zmiana wizerunku wietlic wpynie pozytywnie na wygld otoczenia oraz stworzy lepsze warunki do zaspokajania potrzeb kulturalno-edukacyjnych mieszkacw gminy Ostrw Mazowiecka, a tym samym obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?.
 

PostHeaderIcon

W sobotni wieczr 16 kwietnia br. oraz w Niedziel Palmow 17 kwietnia br. w kociele parafialnym pw. Wniebowzicia NMP w Ostrowi Mazowieckiej, wystawiono Misterium Pasyjne pt. ? ? i widz niebo otwarte ...?. 

Realizator spektaklu -  Oddzia Regionalny Towarzystwa Uniwersytetw Ludowych w Starym Lubiejewie, zoy w ubiegym roku do naszej LGD wniosek o dofinansowanie przedstawienia w ramach ?Maych projektw? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013. To ciekawe i wartociowe przedsiwzicie zostao pozytywnie zaopiniowane przez Rad LGD ?ZIELONE SIOO? i przekazane do dofinansowania do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie.

Reyserem i zarazem autorem scenariusza tego niezwykego widowiska by p. Sawomir Konarzewski Prezes Oddziau Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetw Ludowych w Starym Lubiejewie. Scenariusz sztuki pasyjnej opiera si na Ewangelii i przygotowany zosta na podstawie zebranych i opracowanych materiaw etnograficznych zawierajcych zwyczaje wielkopostne, pasyjne i wielkanocne mieszkacw powiatu ostrowskiego.

Ponad pidziesiciu aktorw z ostrowskiej grupy teatralnej ?Rzeczpospolita Apostolska? wcielio si w postaci z Drogi Krzyowej. Wystpujcy aktorzy to piewacze chrw kocielnych, czonkowie rnych wsplnot religijnych, a take modzie szk ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z gminy Ostrw Mazowiecka, Andrzejewo oraz Stary Luboty. 

Opowie o mce, mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa obejrzay tumy wiernych. Przez ponad godzin w ciszy i skupieniu przeywano wydarzenia z Jerozolimy sprzed ponad 2000 lat. Ostatnia Wieczerza, modlitwa w Ogrjcu, zdrada Judasza, pojmanie Jezusa, sd przed Piatem, zaparcie si Piotra, a take biczowanie i skazanie Jezusa na mier, to niezwykle wymowne sceny tego  widowiska. Dramaturgi spektaklu potgowaa gra wiate: reflektorw, laserw, pochodni oraz niezwyke poczenie dwiku, w tym muzyki klasycznej oraz utworw chralnych. Dialogi splecione z rozwaaniami, scenografia oraz barwne i  oryginalne kostiumy, tworzyy niezapomnian atmosfer owego wydarzenia.

Widowisko poprzedzone byo 14 dniowymi warsztatami odbywajcymi si w Starym Lubiejewie, przedstawiajcymi dawne obyczaje wielkopostne i pasyjne kultywowane przez mieszkacw naszego regionu do koca XIX wieku. Materiay wykorzystane w projekcie pochodziy ze starych psaterzy, zeszytw i ksieczek do naboestwa najstarszych mieszkacw powiatu, a takez opracowa etnograficznych Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera.

Peny zapis widowiska wraz z warsztatami zarejestrowany zosta przez profesjonalne studio filmowe i bdzie doskonaym materiaem dydaktycznym dla nauczycieli (katechetw, polonistw, historykw).

Cieszymy si, e jako Lokalna Grupa Dziaania moglimy wspiera to niezwyke, religijne i artystyczne widowisko, ktre powstao dziki pasji i zaangaowaniu grupy mieszkacw z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Udzia w nim by elementem integracyjnym spoecznoci lokalnej powiatu ostrowskiego, jak rwnie rdem gbokich przey duchowych.

 

PostHeaderIcon

?Przebudowa cigu pieszego wraz z budow owietlenia w miejscowoci Nur? oraz ?Remont wietlicy wiejskiej w miejscowoci Zarby-Boldy?, to kolejne projekty, ktre bd realizowane w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.

Umowy przyznania pomocy zostay zawarte w dniach 18 marca br. i 22 marca br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie i opiewaj na czn kwot 271 970 zotych.

Dofinansowanie z unijnych rodkw trafi do Gmin na wykonanie nastpujcych zada:

  • Gmina Nur ? w ramach przebudowy wykona podbudow z nawierzchni wirowo-cementowej, uoy kostk brukow i wykona owietlenie uliczne w cigu pieszym w Nurze;
  • Gmina Andrzejewo - ociepli ciany budynku wietlicy, wymieni pokrycie dachowe, stolark okienn oraz wykona tynki zewntrzne i wewntrzne w wietlicy w Zarbach-Boldy.

 Niewtpliwie podpisane umowy s pocztkiem realizacji inwestycji, ktre z pewnoci przyczyni si do podniesienia jakoci ycia kulturalnego, poprawy stanu obiektw uytecznoci publicznej oraz wzrostu aktywnoci, integracji i rozwoju mieszkacw wsi na obszarze dziaania LGD ?ZIELONE SIOO".

 

PostHeaderIcon

W zwizku z naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? PROW na lata 2007-2013 ogoszonym w kwietniu ubiegego roku przez nasz LGD, w dniu 16 marca br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, zostaa zawarta pierwsza umowa na dofinansowanie zadania pn.: ?Przebudowa oglnodostpnego boiska przy Zespole Placwek Owiatowych w Wsewie ? ETAP I?. Umow podpisa Wjt Gminy Wsewo p. Rafa Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Zofii Krupiskiej.

Przy podpisaniu umowy obecni byli rwnie przedstawiciele Zarzdu LGD ?ZIELONE SIOO?, Prezes Adriana Rukat oraz Wiceprezes Grzegorz Nadratowski.

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie prac budowlanych obejmujcych przebudow pyty boiska sportowego do piki nonej wraz z bieni lekkoatletyczn, skoczni w dal, rzutni do pchnicia kul, ponadto zakup i monta piaskownicy do skoku w dal, wykonanie ogrodzenia panelowego z bram wjazdow i furtk wejciow, zamocowanie pikochwytw za bramkami do piki nonej, wykonanie cigw komunikacyjnych oraz uoenie obrzea betonowego wzmacniajcego pyt boiska i bieni lekkoatletyczn.

Po zakoczeniu robt budowlanych, mieszkacy gminy Wsewo bd mogli korzysta z nowoczesnego, funkcjonalnego i bezpiecznego boiska, ktre niewtpliwie stworzy jeszcze lepsze warunki do aktywnego wypoczynku oraz uprawiania sportw.